Urząd Gminy w Tarłowie

Obowiązek zgłoszenia sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO 
URZĘDU GMINY TARŁÓW SPOSOBU ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)- art. 3 ust. 3. pkt. 1 i 2, Gminy muszą  prowadzić, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy z właścicieli nieruchomości ma obowiązek zgłosić do Urzędu Gminy Tarłów sposób odprowadzania nieczystości ciekłych ze swojej posesji. Zgłoszenia takiego można dokonać poprzez wypełnienie zgłoszenia na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, również  tych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Tarłów w zakładce:  Druki do pobrania →Inne druki do pobrania → Zgłoszenie na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (POBIERZ) w UG Tarłów (sekretariat) lub pod artykułem poniżej.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarłów osobiście, za pośrednictwem sołtysów, poczty elektronicznej: gmina@tarlow.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Tarłów, ul. Rynek 2, 27 - 515 Tarłów w terminie do 30.11.2023 r.

 

Wójt Gminy Tarłów

Tomasz Kamiński

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności