Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Programy krajowe

Inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

LOGO sfinansowano ze środków krajowego funduszu inwestycji lokalnych

 

Inwestycje finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

 1. Budowa fontanny w parku w Tarłowie

Wartość zadania- 128904,00 zł brutto. W ramach zadania wykonawca dostarczył i zamontował na płycie fundamentowej obrzeża kamienne fontanny oraz postument w kształcie róży. Fontanna wyposażona jest w zespół dysz z magistralą wodną z 48 wyjściami z czterostronnym zasilaniem z zewnętrznego ringu wodnego oraz posiada 9 reflektorów diodowych podwodnych zmienno kolorowych. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Tarłów, którzy będą mogli cieszyć się zagospodarowanym miejscem w przestrzeni publicznej.  Wykonanie omawianej inwestycji stworzy miejsce gdzie mieszkańcy Gminy Tarłów   będą mogli w odpowiednich warunkach odpoczywać oraz wpłynie na walory estetyczne i przejrzystość w/w obszaru. Projektowana budowa poprawi atrakcyjność i dostępność omawianego terenu i pozwoli wykorzystywać go w charakterze reprezentacyjnym.

 

 2. Modernizacja strażnicy OSP w Cegielni

Wartość inwestycji brutto 165391,58 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację w zakresie robót budowlanych polegających na: wymianie pokrycia dachu z płyt A-C  na  pokrycie z blachy dachówkowej, ociepleniu budynku z płyt styropianowych z wykonaniem tynków cienkowarstwowych, wymianie stolarki okiennej na stolarkę z profili P.C.V.,  wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej drewnianej, wymianie podłóg drewnianych na posadzki z płytek Gress, wykonanie ścianek działowych, wykonanie tynków wewnętrznych i okładziny ścian z płytek glazura, wykonanie malowania ścian i sufitów, wykonanie instalacji wod.-kan. z armaturą, montaż grzejników elektrycznych  konwektorowych i pieca typ. „Koza”, wykonanie przyłączy: wodociągowego i sanitarnego, wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki poj. V=6,00m3,  wykonanie elementów zewnętrznych : opaski wokół budynku z kostki brukowej i schodów betonowych z okładziną z płytek. Grupę docelową stanowią mieszkańcy miejscowości Cegielnia jak i okolic tj. Julianowa, Mieczysławowa, Wólki Lipowej, którzy będą mogli korzystać z wyremontowanej strażnicy w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, zagospodarowania czasu wolnego. Inwestycja uatrakcyjni teren, gdyż nie było tam dotychczas miejsca spotkań mieszkańców.

 

3. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury w Tarłowie

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury w Tarłowie wartość zadania 96944,91 zł. W ramach zadania wykonano Plac zabaw dla dzieci z elementami małej architektury, wyposażony w następujące urządzenia zabawowe:

- zestaw zabawowy-  1 szt

- huśtawka równoważna – 1 szt

- bujak sprężynowy – 2szt

- karuzela tarczowa – 1szt

- karuzela krzyżowa – 1szt

- huśtawka podwójna -+ bocianie  gniazdo -1szt

- huśtawka wagowa – 1szt

- stożek duży – 1szt

- ławka – 8sztt

- kosze na śmieci – 8szt

- nawierzchnie piaskowe –m2 358,90

- krawężniki – obrzeża betonowe 8x30x100cm – 157,00mb

- regulamin placu zabaw -  1szt

 

4. NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP TARŁÓW

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarłowie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na 4 koła.

W uroczystym przekazaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP- Andrzej Kryj, Wójt Gminy Tarłów- Tomasz Kamiński,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie- Sylwester Kochanowicz, Prezes Gminnych OSP – Asfred Skura, Komendant Gminny OSP- Zbigniew Banulski, Druhowie OSP Tarłów wraz z Prezesem Wojciechem Kucharczykiem, Przewodniczący Rady Gminy Tarłów- Janusz Giez wraz z radnymi, Przewodniczący Rady Powiatu- Wacław Rodek, Radny Rady Powiatu Opatowskiego- Jacek Dwojak, ks. Proboszcz Parafii w Tarłowie- Mirosław Kosior.

Wójt Gminy Tarłów skierował serdeczne podziękowania dla Pana Posła Andrzeja Kryja za pomoc w pozyskaniu środków na zakup samochodu. Podziękowania od Wójta otrzymał również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie- Sylwester Kochanowicz.

Nowy samochód znacząco poprawi możliwości jednostki OSP Tarłów jak i tych sąsiednich działających na terenie gminy. Ważne jest wsparcie ze strony samorządu wobec organizacji, które służą lokalnej społeczności pomagając i ratując życie czy mienie. Zakup ten pozwoli jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i wpłynie na zwiększenie mobilności strażaków. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy jednostki OSP biorą aktywny udział w walce z pandemią koronawirusa.

Wóz z napędem terenowym będzie służył zapewne wiele lat mieszkańcom Tarłowa jak i całej gminie Tarłów.

Całkowity koszt auta to 780.435,00 zł w tym:

-środki WFOŚiGW w Kielcach- 40.000,00 zł

-środki NFOŚiGW w Warszawie- 320.000,00 zł

- środki  z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie-150.000,00 zł

-środki z Województwa Świętokrzyskiego- 20.000,00 zł

-środki z budżetu Gminy Tarłów- 250.435,00 zł w tym z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych 107681,60 zł.