Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Gospodarka odpadami

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ODNOŚNIE NR KONTA DO UISZCZANIA OPŁAT ZA ODPADY

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY NUMERU KONTA BANKOWEGO DO WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

         Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto bankowe:

 

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW

NR KONTA:  19 9423 0000 2003 0030 0995 0081