Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Informacje

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI TARŁOWSKIEJ

 

 

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI TARŁOWSKIEJ

 

(W tekście wykorzystano zdjęcia ze zbiorów : A.W. Barańskich, M.B. Barańskich, A. Ciastek,  M. J. Janowskich,
A. Kijewskiej, H.J. Kowalczyków, D. Krzyżanowskiej, M. Łaty, E.Piwowarskiego).

 

 

Tadeusz Ciastek - przewodniczący.

Kontakt : tel. 694-027-965, e-mail  tadeusz@ciastek.eu

     Tadeusz Ciastek urodził się w Tarłowie w 1956 roku.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Tarłowie, uczęszczał do Technikum Budowlanego w Radomiu, a następnie uczył się na Studium Pedagogicznym po ukończeniu którego został nauczycielem zawodu. W tym czasie związał się z ZHP, osiągnął w nim stopień instruktora i wiele czasu spędzał na obozach i koloniach z młodzieżą. Od 1989 roku pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Radomiu na stanowisku Inspektora Nadzoru Budowlanego. Żonaty, ma troje dzieci.

      Uwielbia podróżowanie samochodem. Lubi zwiedzać zabytki architektury, muzea etnograficzne i uczestniczyć w zespołach rekonstrukcji historycznej walk z czasów Powstania Listopadowego i Styczniowego. Od 2000 roku związał się z grupa osób interesujących się przeszłością Tarłowa. 15 sierpnia 2009r. został wybrany Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej (TPZT). Funkcję tę pełni społecznie. Jest bardzo uczynny i niezastąpiony w swej pasji pomagania w krzewieniu kultury i znajomości  historii swej rodzinnej ziemi.

 

 Płk rez. Eugeniusz Piwowarski   - prowadzący witrynę internetową.

     Płk dr Eugeniusz Piwowarski urodził się w 1949 roku w Brzozowej, gdzie  po ukończeniu  Szkoły Podstawowej  był  w latach 1963-1968 uczniem Technikum Mechanicznego w Chorzowie. Od września 1968r. podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył  też we  wrześniu - ale już w 1972 roku,  uzyskując stopień podporucznika i dyplom inżyniera.

Następnie w latach 1972 -1977 był dowódcą różnych pododdziałów w 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej.

     Od połowy 1977r. do października 1979 r. pełnił służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Słupsk, a od listopada  1979 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym Słupsk. W latach 1975 - 1980 studiował  w międzyczasie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując w 1980r. tytuł magistra.

     W 1985r. przeniesiony do Departamentu Kadr MON, gdzie pełnił służbę na różnych stanowiskach w pionie kadrowym i  kadrowo - mobilizacyjnym wojska.

      W latach 1995 - 1997 pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP.

       Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1990 r. w Wojskowym Instytucie Historycznym. W 2001r. ukazała się jego książka o założeniach mobilizacji i przygotowań do jej przeprowadzenia (na wypadek wojny) Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Straży Granicznej i  niektórych resortów cywilnych w latach międzywojennych. Autor ponad 50 publikacji  o zróżnicowanej tematyce na łamach m.in. „Wojskowego Przeglądu Historycznego”, „Kwartalnika Historycznego”, „Myśli Wojskowej” i innych.

     W lutym 1991r. za wyjątkowo aktywną działalność na rzecz środowiska kombatantów BCh, E. Piwowarski został odznaczony honorowo Krzyżem Batalionów Chłopskich. Legitymację tego najwyższego odznaczenia Wojska Chłopskiego podpisał dla niego osobiście  b. Komendant Główny BCh gen. dyw. Franciszek Kamiński.

 

 

   Inż. Wiesław Barański   - kustosz pamięci narodowej.

     Założycielem - pierwszym przewodniczącym TPZT (zrzekł się w 2009r. na rzecz młodszego pokolenia), a obecnie swoistą „duszą” Towarzystwa jest por. rez.  inż. Wiesław Barański o ogromnej wiedzy historycznej. Pasjonat między innymi  Powstania Styczniowego 1863r., odnalazł, uratował i przekazał do zbiorów ks. płk. Walentego Ślusarczyka (obecnie w muzeum Opactwa Cystersów w Wąchocku)  wiele cennych pamiątek związanych z tym Powstaniem - o którym niewątpliwie wie wszystko.  Tym bardziej, że w tych „powstańczych dociekaniach” odwiedził w 1972r.  wraz z małżonką miejsca zesłań powstańców z lat  1863 - 1864 na dalekiej mroźnej Syberii  oraz zainicjował powstanie Polskiego Klubu „Wisła” w Irkucku i muzeum w Kułtuku nad Bajkałem. Ponadto pasjonat  historii nie tylko Tarłowa ale i całego Powiśla licząc od Zawichostu do Solca nad Wisłą.

Za wieloletnią opiekę nad grobami żołnierzy węgierskich z I II Wojny Światowej w oraz pracę w ramach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Gdańsku - Prezydent Republiki Węgierskiej László Sólyom przyznał 29 lutego 2008r. Wiesławowi Barańskiemu Złoty Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej.   Z kolei w dniu 11 listopada 2011r. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Giez oraz Wójt Pan Leszek  Walczyk wręczyli Wiesławowi Barańskiemu dyplom „Honorowego Obywatela Tarłowa”.

 Pan Wiesław Barański jest autorem licznych publikacji, artykułów i materiałów o najdawniejszych dziejach Tarłowa (i nie tylko), a także z okresu I i II wojny światowej.

    


Pliki do pobrania:

TPZT cz.1.pdf
Format: pdf, 15.56 MB
TPZT cz.2.pdf
Format: pdf, 7.38 MB
TPZT cz.3.pdf
Format: pdf, 18.79 MB
TPZT cz.4.pdf
Format: pdf, 13.67 MB
TPZT cz.5.pdf
Format: pdf, 12.35 MB
TPZT cz.6.pdf
Format: pdf, 16.15 MB
TPZT cz.7.pdf
Format: pdf, 14.25 MB
TPZT cz.8.pdf
Format: pdf, 4.9 MB
TPZT cz.9.pdf
Format: pdf, 1.97 MB