Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
17°C
Powróć do: Informacje

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie jest jednostką organizacyjną pozostającą w strukturze organizacyjnej Gminy Tarłów i stanowi część majątku Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie, nie posiadającej osobowości prawnej.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie został powołany Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 czerwca 1995r. Nr III/13/95 w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Tarłowie.
 
 
Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Tarłów określonych w art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym i Dz.U.Nr.16 poz.95 z późniejszymi zmianami, a w szczególności:

1.    Dostarczanie wody pitnej z wodociągów wiejskich dla mieszkańców (odbiorców) na   terenie Gminy Tarłów. 2. Odbiór ścieków komunalnych od użytkowników sieci sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Potoczek.
3. Prace pielęgnacyjno - porządkowe w parku i w jego obrębie wykonywane na zlecenie Urzędu Gminy Tarłów. Świadczenie odpłatnych usług remontowo - malarskich, brukarskich w ramach wolnych mocy przerobowych.
5. Prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań„ własnych Zakładu, z możliwością poszerzenia prowadzonej działalności.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie eksploatuje urządzenia wodne w pięciu z sześciu gminnych wodociągów z podziemnymi ujęciami wody, zlokalizowanymi w miejscowościach:

1. Ujęcie w Tarłowie, składające się z 2-ch czynnych studni głębinowych oraz obiekty stacji wodociągowej służące do ujmowania, gromadzenia i tłoczenia wody do sieci rozbiorowej wodociągu wiejskiego zaopatrującego w wodę miejscowości:  Tarłów, Wólka Tarłowska, Potoczek, Hermanów i Tomaszów.

2. Ujęcie w Julianowie Gm. Tarłów, składające się z 2-ch studni głębinowych, oraz obiektu stacji wodociągowej służące do ujmowania, uzdatniania, gromadzenia i tłoczenia wód do sieci rozbiorowej grupowego wodociągu wiejskiego, zaopatrującego w wodę miejscowoście: Julianów, Tadeuszów, Maksymów, Jadwigów, Cegielnia, Mieczysławów, Wesołówka i Wólka Lipowa. Obecnie zasilane są również miejscowoście: Brzozowa, Duranów, Teofilów, Chałupki, Kozłówek, zasilanie z ujęcia Brzozowa obecnie nie jest eksploatowane.

3. Ujęcie Słupia Nadbrzeżna Gm. Tarłów składające się z 2-ch studni głębinowych, oraz obiekty stacji wodociągowej służące do ujmowania, gromadzenia i tłoczenia wód do sieci rozbiorowej grupowego wodociągu wiejskiego zaopatrującego miejscowości: Słupia Nadbrzeżna, Słupia Wieś,  Słupia Kolonia.

4. Ujęcie Kolonia Dąbrówka Gm. Tarłów, składające się z jednej czynnej studni głębinowej oraz obiekty stacji wodociągowej służące do ujmowania gromadzenia i tłoczenia wód do sieci wodociągu wiejskiego zaopatrującego miej. Kolonia Dąbrówka,  Ciszyca Kolonia, Kolonia Przymiarki i Janów.

5. Ujęcie w Sulejowie Gm. Tarłów  zlokalizowane na terenie SOSzW, składające się z jednej studni głębinowej oraz urządzeń„ hydroforni znajdujące się w budynku SOSzW służące do zaopatrywania w wodę obiekty SOSzW w Sulejowie, oraz mieszkańców miejscowości Sulejów.

6. Ujęcie Brzozowa Gm. Tarłów, obecnie nie eksploatowane.

   Wodociągi wiejskie miejscowości Tarłów, Julianów, Brzozowa są połączone w jeden system, co umożliwia w przypadku awarii jednego ujęcia zasilanie w wodę z drugiego ujęcia. Długość czynnej sieci rozdzielczej wszystkich wodociągów stanowi 98.3 Km, długości przyłączy do budynków to 23,40 km, liczba przyłączy do budynków -1311 szt. i odpowiednio 1357 szt. do mieszkań„ w tych budynkach.  Zakład nasz eksploatuje obiekty Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w miej. Potoczek. Oczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do rzeki Kamiennej w km 15+ 145 jej biegu w miej. Czekarzewice Gm. Tarłów. Oczyszczalnia posiada zaprojektowaną wydajność w wysokości 300m3/dobę, obecnie  dopływające ścieki stanowią około 20-25% możliwości technicznych, liczba podłączonych budynków wynosi 281 szt., a mieszkań„ w tych budynkach to 323 szt., długość czynnej sieci sanitarnej bez przykanalików wynosi 17,9 km.

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie (Ul. Sandomierska 72, 27-515 Tarłów, Tel. 158385182).
  2. 2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ……………………………….

 

……………………..

(data, podpis)

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie została pani Katarzyna Gruszka, e-mail: inspektor@cbi24.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.