Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Dla Mieszkańca Portal

Rada Gminy

Radni kadencji 2024 - 2029

1.  Janusz Giez - Tarłów - Przewodniczący Rady Gminy

2.  Czesław Bartos – Słupia Nadbrzeżna-Kolonia  - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 

3.  Krzysztof Płatek  – Duranów  - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

4. Ewelina Binkiewicz - Tarłów

5.  Marek Guz – Czekarzewice Pierwsze

6.   Jarosław Osojca - Kozłówek

7.  Mateusz Dziewirz – Ostrów

8.  Tomasz Grudniewski - Czekarzewice Drugie

9.  Mirosława Sobczyk – Dorotka

10. Radosław Mikołajek - Sulejów

11. Beata Tomczyk –  Cegielnia

12. Marcin Sorbian – Wólka Lipowa

13. Zbigniew Szydłowski - Ciszyca Górna

14. Mirosława Kopeć - Brzozowa

15. Danuta Dynarek - Wólka Tarłowska