Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Zabytki

Obelisk w Wólce Tarłowskiej

Idąc znad Nidy 1 Brygada Legionów Polskich, której twórcą i dowódcą był Józef Piłsudski, dotarła pod koniec czerwca 1915 r. do Wólki Tarłowskiej. Brygadier Józef Piłsudski zatrzymał się tam na kwaterze. Wybrał na kilkudniowy postój dość wygodny jak na tamte czasy dom, stojący niemal w środku wsi. Zachował się on do dziś. Doskonale stąd widać okoliczne pola i horyzont lasu. Następnie w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 1915 r. legioniści stoczyli zwycięski bój z wojskami rosyjskimi o tzw. Redutę Tarłowską, silnie umocniony punkt usytuowany w lesie zwanym Dąbrówką. Rosjanie mieli za zadanie bronić mostu na Wiśle. Dobrze oszańcowana  reduta miała jeszcze jeden doskonały strategicznie walor. Była wyniesiona ponad okolicę. Jeszcze dzisiaj rozciąga się stąd znakomity widok. W walce tej szczególnie wyróżnił się 1 batalion 1 pułku, którym dowodził Edward Rydz-Śmigły. Po bitwie poległych żołnierzy obu armii pochowano w polowych mogiłach. Później, już po wojnie, przeniesiono na cmentarz do Tarłowa. Utworzono kwartał wojskowy. Pochowano tam prochy austriackich i rosyjskich żołnierzy oraz kilkudziesięciu polskich legionistów. Ustawiono też na ich mogile pomnik nawiązujący plastycznie do konwencji ówcześnie panującego stylu narodowego. Wyryty na cokole napis informuje:

Poległym legionistom polskim na polach Tarłowa w walce o Niepodległość 30 VI-2 VII 1915 r.

Rada Gminy w Tarłowie stawia tam tę pamiątkę z dobrowolnych ofiar. Dnia 2 lipca 1929 r. Bitwa ta została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic: Tarłów 30 VI - 2VII 1915

Pobyt Józefa Piłsudskiego w Wólce Tarłowskiej upamiętniono kilka lat później potężnym głazem, przytoczonym ze wsi Okół, ustawionym na błoniu przed domem, w którym kilka dni kwaterował późniejszy przywódca Polski. Uroczystość odsłonięcia tablicy w 1938 r. stała się wielką manifestacją patriotyczną społeczeństwa ówczesnych powiatów iłżeckiego i opatowskiego. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku tablica ta została zdjęta prawdopodobnie na przechowanie i zaginęła. Dopiero w 1990 r. została odtworzona jej wierna kopia.