Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
19°C

walory turystyczno- rekreacyjne i przyrodnicze

 

Kraina dwóch rzek


Wisła i Kamienna, wiodące swe wody w urokliwie ukształtowanych meandrach, podkreślają koloryt krajobrazu gminy Tarłów. Wisła stanowi naturalną, wschodnią granicę gminy. Płynie korytem o szerokości 200-600 m, wcinając się na głębokość do 40 m w skały kredowe. Od miejscowości Słupia Nadbrzeżna do wioski Leśne Chałupy, Wisła płynie dwoma korytami. Stare (Łacha lub Stare Wiślisko) posiada szerokość kilkudziesięciu matrów i małą głębokość. Głównym nurtem Wisły wytyczony jest szlak żeglugowy. Pomiędzy starym i głównym korytem powstała „Kępa” długości około 8 km.

Rzeka Kamienna płynie przez północny fragment gminy Tarłów i posiada jeden prawobrzeżny, bezimienny dopływ. Wpływa ona na teren gminy od zachodu i płynie na północny-wschód, korytem  o szerokości 40-60 m. Średni przepływ wody w Kamiennej wynosi 9,45 m3/s.
Wody stojące na terenie gminy to głównie starorzecza zlokalizowane w dolinie Wisły. Wystepują także niewielkie oczka wodne, ale ich liczba zmniejsza się z roku na rok. Oczka te znaleźć można głównie w okalicach Chałupek, Duranowa, Teofilowa i Wólki Tarłowskiej w latach obfitujących w opady atmosferyczne.

 


Roślinność


Szata roślinna jest jednym z największych elementów przyrodniczych terenu oraz istotnym składnikiem krajobrazu. Jej zróżnicowana bujność i bogactwo botaniczne wynika z róznorodności gleb – od obfitych w wilgoć czarnych, żyznych torfowisk poprzez lessy i margle kredowe, po suche i jałowe piaski.

Obszar Gminy Tarłów odznacza się przewagą zbiorowisk nieleśnych. Dominują wśród nich antropogeniczne zbiorowiska towarzyszące uprawom rolnym, zajmując około 58 % obszaru gminy. Łąki i pastwiska – zarówno naturalne, jak i urządzone w wyniku działalności roliczej – stanowią 4,2 % powierzchni całej gminy, sady – 3,9 %. Niewielki odsetek jej obszaru zajmują reliktowe i pół naturalne zespoły muraw kserotermicznych. Lasy natomiast porastają 23,5 % powierzchni gminy.

 


Świat zwierzęcy


Faunę terenu tarłowskiej gminy można ogólnie podzielić na gatunki związane z doliną rzeczną Wisły, gatunki leśne oraz gatunki przestrzeni otwartych.
Na wyspach rzecznych i piaszczystych nadbrzeżach odpowiednie dla siebie miejsca lęgu znajdują mewy, rybitwy, sieweczki i inne gatunki ptaków. Skarpy zasiedlają zimorodki. Łęgi nalezą do najbogatszych biotopów. Ponadto rzeka ta jest również środowiskiem dla bardzo wielu gatunków ryb, płazów, owadów, mięczaków i stawonogów.
Pomimo, iż lasy stanowią jedynie ok.23 % powierzchni gminy, znaczny procent występujących tu gatunków związny jest z terenami leśnymi. W szczególności znajdują w nich schronienie duże zwierzęta łowne. Najliczniejsza jest sarna, mniej liczne są dziki, lisy, kuny, borsuki i inne. Dużą liczebność na obszarach leśnych wykazują ptaki z podrzędu śpiewających.
Tereny otwarte, tj. łąki, pola uprawne, nieużytki są biotopem drobnej zwierzyny łownej (np.: zając, bażant, kuropatwa), licznych gryzoni, szkodników roślin uprawnych oraz ptaków preferujących otwarte przestrzenie (skowronki, pokrzywki, pliszki i inne)
Ponadto na terenie całej gminy żyje szereg gatunków ptaków, jak: bocian biały, czajka, dzięcioł, skowronek polny, kruk, rudzik, zięba, kuropatwa, grzywacz, turkawka, szpak, dzwoniec, szczygieł, pustułka, zimorodek, wilga, bażant i inne.
Ichtiofaunę wód płynących przez teren gminy stanowią ryby, np: leszcz, krąp, kleń, boleń, jaź, sandacz, szczupak, karaś, okoń, płoć, brzana, sum, sumik karłowaty, karp.
W obrębie gminy stwierdzone były 4 gatunki zwierząt, które z uwagi na swoją rzadkość znalazły się w polskiej czerwonej księdze zwierząt. Są to: kulon, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna i ciosa. Większość występujących tu zwierząt znajduje się pod ochroną.
Na atrakcyjność walorów przyrodniczo-krajobrazowych składają się obok budowy geomorfologicznej, szata roślinna oraz zabytki kultury materialnej. Harmonijny krajobraz stanowi, obok bogactwa zasobów przyrody, stopnia ich zachowania oraz stanu środowiska, jeden z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej gminy. Obszar Gminy Tarłów jest dość zróżnicowany krajobrazowo. Zasadniczą jej część stanowi wysoczyzna o niewielkich różnicach wysokościowych z występującymi na niej piaszczystymi wałami morenowymi. W krajobrazie dominują tereny rolnicze z mozaiką pól uprawnych, łąk, pastwisk, które porozdzielane są większymi i mniejszymi kompleksami leśnymi. Są to głównie młode drzewostany sosnowe porastające najbardziej nieurodzajne gleby, niekiedy wśród sosen bieleją pnie brzóz, dodając uroku monotonnym kulturom. Często na terenach leśnych występują wydmy. Ciekawym elementem krajobrazowym jest dolina Kamiennej z rozłożonymi po obu stronach meandrującej rzeki miejscowościami.
Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest wschodnia część gminy ze stromą skarpą wiślaną. Skarpa jest krawędzią erozyjną Wyżyny Iłżeckiej, jej wysokość jest zróżnicowana od kilku do kilkudziesięciu metrów. Rozcinają je bardzo liczne jary i parowy o stromych zboczach, są one najczęściej porośnięte drzewami bądź krzewami. Charakterystyczne dla tego terenu jest występowanie roślinności kserotermicznej z kolumnowymi jałowcami i zaroślami berberysu. Skarpa wygląda bardzo efektownie jesienią, kiedy wśród zrudziałej roślinności zielnej czerwienieją dojrzewające owoce berberysu, złocą się liście drzew i krzewów przeplatane ciemnozielonymi kolumnami jałowców. Porastająca skarpę roślinność stanowi doskonałą oprawę dla odsłonięć białych skał wapiennych. U podnóża skarpy rozciąga  się odmienna krajobrazowo dolina Wisły. Jest to teren płaski, czesiowo zajęty pod uprawy rolne, łąki i pastwiska, porośnięty łęgami z topolą białą i wierzbami. Licznie występują tu starorzecza i zagłębienia bezodpływowe wypełnione wodą. Interesującym elementem jest stare koryto Wisły zwane jak napisano powyżej, Łachą lub Starym Wiśliskiem. Bez żadnej przesady można stwierdzić, iż teren gminy Tarłów charakteryzuje się relatywnie dużymi walorami krajobrazowymi, a jej wschodnia część z krawędzią erozyjną (skarpa wiślana) to tereny o wybitnych walorach krajobrazowo- estetycznych.

 

 

Łowiectwo


 Tereny Gminy Tarłów są bardzo atrakcyjne ze względu na warunki łowieckie. Wskazuje na to zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych. Z tego powodu, przeważnie w okresie jesienno-zimowym, gminy odwiedzana jest przez myśliwych. Zima jest okresem tzw. „ponowy” – gdy spadnie świeży śnieg  i  doskonale widać na nim tropy zwierzyn. Myśliwi tropią zwierzynę po śladach, pamiętając przy tym aby podchodzić zwierzę pod wiatr (wtedy nie czuje ono myśliwego). Nawet jeśli myśliwy jest słyszany, to zwierzę jest zdezorientowane, ponieważ nic nie czuje.

 


Wędkarstwo


Północna oraz wschodnia część gminy Tarłów to raj dla wędkarzy. Rejon Ciszycy, Sulejowa czy Słupi Nadbrzeżnej są często odwiedzane przez amatorów tej formy wypoczynku. W wodach Wisły i Kamiennej  płynących przez teren gminy można złowić leszcza, klenia, bolenia, sandacza, szczupaka, karasia, okonia, płoć, brzanę, karpia czy nawet suma.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.