Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Dla Turysty

Położenie Gminy


Gmina zlokalizowana jest na północno wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim. W jej granicach znajduje się część Przedgórza Iłżeckiego na Wyżynie Kielceko- Sandomierskiej, Małopolskiego Przełomu Wisły oraz Równiny Radomskiej. Przez obszar gminy przebiega stary, nadwiślański trakt, wiodący z Sandomierza przez Zawichost, Tarłów, Solec na północ kraju. Gmina graniczy od północy z Solcem i Lipskiem - gminami województwa świętokrzyskiego,  a od wschodu poprzez Wisłę, z Józefowem - gminą województwa lubelskiego. Siedziba Gminy Tarłów, leży w widłach Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu Kamiennej, w odległości 8 km od pierwszej i 4 km od drugiej rzeki. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 16,377 ha, z czego użytki zielone stanowią 11,398 ha, lasy 3143 ha, zaś pozostałe grunty 1836 ha. Zamieszkuje ją 5205 mieszkańców.


Obraz ilustruje położenie Gminy Tarłów na tle  powiatu opatowskiego

 

Na terenie Naszej gminy znajdują się 33 sołectwa:

1. Bronisławów

2. Brzozowa

3. Cegielnia

4. Ciszyca Dolna

5. Ciszyca Górna

6. Ciszyca Kolonia

7. Ciszyca Przewozowa

8. Czekarzewice Pierwsze

9. Czekarzewice Drugie

10. Dąbrówka

11. Dorotka

12. Duranów

13. Hermanów

14. Janów

15. Julianów

16. Kolonia Dąbrówka

17. Kozłówek

18. Leśne Chałupy

19. Łubowa

20. Maksymów

21. Mieczysławów

22. Ostrów

23. Potoczek

24. Słupia Nadbrzeżna - Wieś

25. Słupia Nadbrzeżna - Kolonia

26. Sulejów

27. Tadeuszów

28. Tarłów

29. Teofilów

30. Tomaszów

31. Wesołówka

32. Wólka Lipowa

33. Wólka Tarłowska