Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 kwietnia 2024
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
pochmurno
4°C

Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie

 


 

Gmina Tarłów realizuje projekt

pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 -2020

złożonego do Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”

do Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”

 

Celem projektu jest poprawienie dostępności infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy  Tarłów.

 1. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 569 738,75  zł
 2. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 566 238,75  zł  w tym:

a)   środki z EFRR w kwocie 424 679,06 zł, co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

b)   wkład własny Gminy w kwocie 145059,69 zł.

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie wraz z wyposażeniem placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne, związane z modernizacją budynku szkoły oraz zadania związane z doposażeniem zaplecza dydaktycznego-pracowni matematycznej, przyrodniczej, informatycznej oraz świetlicy co wpłynie na zwiększenie jakości nauczania i podniesienie kompetencji uczniów.

 


 

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W TARŁOWIE

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEJ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Modernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, budowa windy oraz nowe pracownie matematyczne, informatyczne i przyrodnicze to tylko niektóre korzyści z unijnego projektu, na którego realizację dofinansowanie, dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, otrzymała Gmina Tarłów.

Gmina Tarłów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Nasz projekt „Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację
i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie
” znalazł się w gronie 66 najlepszych zgłoszonych do dofinansowania spośród całego województwa świętokrzyskiego. Jego wartość całkowita to dokładnie 569738,75 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 424679,06 zł. - To kolejny już projekt, który pokazuje, że potrafimy skutecznie zabiegać o zewnętrzne wsparcie dające bezpośrednio korzyści dla mieszkańców gminy Tarłów.

Będzie winda

Szkoła Podstawowa w Tarłowie to placówka, której uczniowie skorzystają z projektu. Zostaną tam wykonane prace służące udostępnieniu szkoły dla osób niepełnosprawnych. Ważną i oczekiwaną inwestycją będzie budowa windy w szkole. W planach jest również remont pracowni szkolnych oraz zlikwidowanie barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych. W obu szkołach nowe wyposażenie zyskają pracownie dydaktyczne. Wśród robót będzie również rozbiórka istniejącej  ściany murowanej  z bloczków gazobetonowych   i wykonanie  nowej  ściany  działowej z bloczków betonu  komórkowego przy  sali  gimnastycznej   mającej  na celu  poszerzenie  istniejącego   przejścia   do   szerokości  min. 1.50 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi - przyjęto  szerokość  1.63 m. Wykonanie  nowych ścianek  działowych  z bloczków betonu komórkowego  , kanałów wentylacyjnych tynków  , malowaniem  przy  pomieszczeniach  szatni oraz  pomieszczeń  sanitarnych wraz montażem stolarki drzwiowej -wymiana drzwi. Wykonanie  instalacji  sanitarnych : wody  oraz kanalizacji sanitarnej , instalacje  wody  wykonać z rur pp z podłączeniem do baterii umywalkowych   i  sedesu. , kanalizacje  sanitarna z rur PCV, prowadzenie  przewodów w posadce    podłączenie do odbiorników   sedes , umywalka , Wymiana istniejącego oświetlenia na  energooszczędne  - lampy ledowe oraz wymiana   przełączników i gniazd. Wykonanie nowych posadzek , okładzin ściennych z płytek terakotowych  i glazury  w pomieszczeniach szatni , pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji. Wykonanie  docieplenia  stropu  od wewnątrz pomieszczeń – styropianem wraz z płytami K-G.W miejsce  istniejącego  okna  wykucie   części  ściany pod oknem  oraz wstawienie   drzwi  zewnętrznych  1.0  x 2.10 m wraz  z wykonaniem   chodnika  z kostki brukowanej gr. 6 cm  od strony wejścia   przy placu  wewnętrznym. Remonty w pracowniach szkolnych.

Pracownie z prawdziwego zdarzenia

Uczniowie po realizacji projektu będą mogli korzystać z pracowni matematyczno-informatycznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, a pracownia przyrodnicza wzbogaci się o zestawy laboratoryjne. Nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem rekwizytów i instalacji oraz z zastosowaniem sprzętu badawczego z zestawów do chemii, fizyki i biologii. Z kolei sprzęt komputerowy posłuży do wykorzystania technologii i urządzeń informatycznych do efektywnego wzrostu wiedzy matematycznej. Prace budowlane w szkole już ruszyły i potrwają do końca III kwartału. Pracownie matematyczna, przyrodnicza i informatyczna wzbogaciły się już o nowe wyposażenie.

 


 

INTERESUJESZ SIĘ TYM JAK BĘDZIE ZMIENIAĆ SIĘ TWOJA SZKOŁA? PRZECZYTAJ

 

 

Gmina Tarłów przystąpiła do realizacji projektu

pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację
i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 -2020

złożonego do Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”

do Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”

 

Celem projektu jest poprawienie dostępności infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy  Tarłów.

 

W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane oraz zakup wyposażenia do pracowni  matematycznej, przyrodniczej i informatycznej  (zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu informatycznego TIK oraz mebli)

OPIS   PRAC   BUDOWALNYCH  DLA SZKOLY

Zakres  prac  do  wykonania  roboty   wewnętrzne :

1. Rozbiórka istniejącej  ściany murowanej  z bloczków gazobetonowych   i wykonanie  nowej  ściany  działowej z bloczków betonu  komórkowego  gr. 25 cm   przy  Sali  gimnastycznej   mającej  na celu  poszerzenie  istniejącego   przejścia   1.27 m -1.29 m   do   szerokości  min. 1.50 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi - przyjęto  szerokość  1.63 m.

2. Wykonanie  nowych ścianek  działowych  z bloczków betonu komórkowego  , kanałów wentylacyjnych tynków  , malowaniem  przy  pomieszczeniach  szatni oraz  pomieszczeń  sanitarnych wraz montażem stolarki drzwiowej -wymiana drzwi 70/200 na drzwi 90/200

3. Wykonanie  instalacji  sanitarnych : wody  oraz kanalizacji sanitarnej , instalacje  wody  wykonać z rur pp o średnicach Ø16, Ø20z podłączeniem do baterii umywalkowych   i  sedesu. , kanalizacje  sanitarna z rur PCV Ø50, Ø75 i Ø110 , prowadzenie  przewodów w posadce    podłączenie do odbiorników   sedes , umywalka   firmy KOŁO,

4. Wymiana istniejącego oświetlenia na  energooszczędne  - lampy ledowe oraz wymiana   przełączników i gniazd.

5. Wykonanie nowych posadzek , okładzin ściennych z płytek terakotowych  i glazury  w pomieszczeniach szatni , pomieszczeniach sanitarnych ,komunikacji.

6.Wykonanie  docieplenia  stropu  od wewnątrz pomieszczeń – styropianem o gr. 10 cm wraz z plytami K-G.

7. W miejsce  istniejącego  okna  wykucie   części  ściany pod oknem  oraz wstawienie   drzwi  zewnętrznych  1.0  x 2.10 m wraz  z wykonaniem   chodnika  z kostki brukowanej gr. 6 cm  od strony wejścia   przy placu  wewnętrznym.

Instalacje zasilające  - woda , kanalizacja  sanitarna ,  instalacja  centralnego  ogrzewania  wraz z grzejnikami   , zasilanie elektryczne   nie ulegają zmianie.

Roboty  zewnętrzne :

- wykonanie  podjazdu  dla osób niepełnosprawnych o długości   9.40 m  o spadku  8%.

Podjazd  wykonać  z - fundament  z bloczków betonowych  z  podjazdem  z kostki betonowej o gr. 6 cm  wraz  z poręczami   stalowymi  malowanymi  proszkowe.

 

-  wyznaczenie  miejsc   parkingowych   dla osób niepełnosprawnych  - 2 szt ,   oraz  miejsc postojowych  5 szt. na  terenach   utwardzonych.

 

ZAKRES PRAC WEWNATRZ SZKOLY – WINDA

Kolejność realizacji obiektu :

 1. Prace rozbiórkowe wewnątrz budynku – przekucia  przez  stropy
 2. Montaż, murowanie i zbrojenie     ścian   szybu
 3. Wykonanie płyty monolitycznej, zbrojenie - ręczne elektronarzędzia.
 4. Wylewanie elementów żelbetowych.
 5. Murowanie ściany.
 6. Osadzenie stalowych elementów konstrukcji nośnej dźwigu.
 7. Montaż windy
 8. Ułożenie instalacji dźwigowych.
 9. Wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie.

 

 

                     

                                                                                                                                                                                     

URZĄD GMINY W TARŁOWIE

                                 UL. RYNEK 2, 27-515 TARŁÓW

                                 TEL: 15 83 85 111  FAX: 15 83 85 120

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.