Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
słonecznie
17°C

Dodatek osłonowy 2024

Ocena 0/5

Dodatek osłonowy 2024r


Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie rozpoczął nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy to jednorazowe wsparcie finansowe dotyczące I połowy 2024 r. dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. O dodatek można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania przez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie obowiązujących warunków.

Aby otrzymać dodatek osłonowy w pełnej wysokości trzeba spełnić kryterium dochodowe w wysokości:

2100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Rok kalendarzowy, z którego ustalany jest dochód gospodarstwa domowego to 2022 r.

Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków rodziny w roku bazowym, pomniejszony o:
• zapłacone alimenty na rzecz osób spoza rodziny,
• należny podatek,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwoty tzw.„13”. emerytury i „14” emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. Jeżeli kwota dodatku jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy na rok 2024  wynosi :
1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wynosi rocznie:
1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Po tym terminie wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wysokość uzyskanych w roku bazowym dochodów podlegających opodatkowaniu, organ pozyska samodzielnie drogą elektroniczną.

Pozostałe dokumenty należy złożyć do wniosku. Są to odpowiednio:
a) oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o dochodach niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku bazowym
b) oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

W przypadku uzyskiwania dochodu przez członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu należy przedłożyć  dokumenty potwierdzające uzyskany dochód, m.in.
a) kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
b) w przypadku nieotrzymywania alimentów zgodnie z wyrokiem – oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik, sąd okręgowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w roku bazowym, wraz z wysokością wyegzekwowanych alimentów w tym okresie.

W przypadku świadczenia alimentów na rzecz innych osób, należy przedłożyć:
a) kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
b) kserokopie przekazów, przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych w roku bazowym, alimentów na rzecz osób z spoza rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny, profil zaufany).

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana do wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku jej braku wnioskodawca będzie miał możliwość jej osobistego odebrania. Odmowa/uchylenie dodatku wymaga decyzji administracyjnej.

Wnioski można składać:
1) na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie -ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów
2) osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. ,poz. 2760).

http://www.tarlow.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy-2024-r

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.